Máy lạnh Reetech

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RGT60/RC60

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH ÂM TRẦN RGT60/RC60

Công suất

6,5 Ngựa (6,5 HP)

Xuất xứ

Việt nam

Sử dụng

1 Năm

Bảo hành

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

685

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RU12-BN2/RC12-BNA

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH ÁP TRẦN RU12-BN2/RC12-BNA

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 75 – 80m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

685

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RU18-BN2/RC18-BNA

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH ÁP TRẦN RU18-BN2/RC18-BNA

Công suất

2 Ngựa (2 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 75 – 80m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

693

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RU24-BN2/RC24-BNA

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH ÁP TRẦN RU24-BN2/RC24-BNA

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 80 - 100 m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

681

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RU36-BN2/RC36-BNA

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH ÁP TRẦN RU36-BN2/RC36-BNA

Công suất

4 Ngựa (4 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 140-180m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

657

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RU48-BN2/RC48-BNA

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH ÁP TRẦN RU48-BN2/RC48-BNA

Công suất

5,5 Ngựa (5,5 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 200-220m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

679

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RU60-BN2/RC60-BNA

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH ÁP TRẦN RU60-BN2/RC60-BNA

Công suất

6,5 Ngựa (6,5 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 227-260 m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

689

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RF36/RC36

Hãng sản xuất

Reetech

Model

Reetech RF36/RC36

Công suất

4 Ngựa (4 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Sử Dụng Cho Phòng Có Thể Tích: 140-160m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

701

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RF48/RC48

Hãng sản xuất

Reetech

Model

Reetech RF48/RC48

Công suất

5,5 Ngựa (5,5 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 200-220m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

669

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RF60/RC60

Hãng sản xuất

Reetech

Model

Reetech RF60/RC60

Công suất

6,5 Ngựa (6,5 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Sử Dụng Cho Phòng Có Thể Tích: 231-264m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

634

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RS120/RC120

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH RS120/RC120

Công suất

13 Ngựa (13 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Sử Dụng Cho Phòng Có Thể Tích: 440-520 m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

606

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RGT36-BN3T/RC36-BNAT

Hãng sản xuất

Reetech

Model

Reetech RGT36-BN3T/RC36-BNAT

Công suất

4 Ngựa (4 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 140-180m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

623