Máy lạnh Reetech

Giá bán: 5.300.000 vnđ

Mã sản phẩm

RT09DD

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH RT/RC-09DD

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 35 đến 40 m3

Bảo hành

02 năm cho thiết bị + 05 năm cho máy nén

Giá bán

5.300.000 vnđ

Lượt xem

839

Giá bán: 6.500.000 vnđ

Mã sản phẩm

RT12DD

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH RT/RC-12DD

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích: 40 - 60m3

Bảo hành

02 năm cho thiết bị + 05 năm cho máy nén

Giá bán

6.500.000 vnđ

Lượt xem

841

Giá bán: 9.300.000 vnđ

Mã sản phẩm

RT18BDD

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH RT/RC-18DD

Công suất

2 Ngựa (2 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích: 60 - 80m3

Bảo hành

02 năm cho thiết bị + 05 năm cho máy nén

Giá bán

9.300.000 vnđ

Lượt xem

820

Giá bán: 14.000.000 vnđ

Mã sản phẩm

RT24DD

Hãng sản xuất

Reetech

Model

Reetech RT/RC-24BL1

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng chp phòng có thể tích từ 80 đến 100 mét khối

Bảo hành

02 năm cho thiết bị + 05 năm cho máy nén

Giá bán

14.000.000 vnđ

Lượt xem

786

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RTV9BE4

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH RTV/RCV9-BE4

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 35 đến 40 mét khối

Bảo hành

02 năm cho thiết bị + 05 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

826

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RTV12BE4

Hãng sản xuất

Reetech

Model

Reetech RTV/RCV-12BE4

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 40 đến 60 mét khối

Bảo hành

02 năm cho thiết bị + 05 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

805

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RTV18BE4

Hãng sản xuất

Reetech

Model

Reetech RTV/RCV-18BE4

Công suất

2 Ngựa (2 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 60 - 80 mét khối

Bảo hành

02 năm cho thiết bị + 05 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

788

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RTV24BE4

Hãng sản xuất

Reetech

Model

Reetech RTV/RCV-24BE4

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 80 - 100 mét khối

Bảo hành

02 năm cho thiết bị + 05 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

788

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RGT18/RC18

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH ÂM TRẦN RGT18/RC18

Công suất

2 Ngựa (2 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích: 85-100m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

847

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RGT24/RC24

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH ÂM TRẦN RGT24/RC24

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 90-110m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

819

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RGT36/RC36

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH ÂM TRẦN RGT36/RC36

Công suất

4 Ngựa (4 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 140-180m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

808

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RGT48/RC48

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH ÂM TRẦN RGT48/RC48

Công suất

5 Ngựa (5 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 190-250m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

810