Máy lạnh Nawakaga

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

NS-C09AK

Hãng sản xuất

Nagakawa

Model

Nagakawa NS-C09AK

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 34 đến 40m3

Bảo hành

Chính hãng 02 năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

NS-C12AK

Hãng sản xuất

Nagakawa

Model

Nagakawa NS-C12AK

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 40 – 60m3

Bảo hành

Chính hãng 02 năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

NS-C18AK

Hãng sản xuất

Nagakawa

Model

Nagakawa NS-C18AK

Công suất

2 Ngựa (2 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 60 – 80 m3

Bảo hành

Chính hãng 02 năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

856

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

NS-C24AK

Hãng sản xuất

Nagakawa

Model

Nagakawa NS-C24AK

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 80 đến 100 m3

Bảo hành

Chính hãng 02 năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

853

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

NIS-A901N1

Hãng sản xuất

Nagakawa

Model

Nagakawa NIS-A901N1

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 35 đến 40 m3

Bảo hành

Chính hãng 02 năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

NIS-A121N1

Hãng sản xuất

Nagakawa

Model

Nagakawa NIS-A121N1

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 40 đến 60 m3

Bảo hành

Chính hãng 02 năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

NIS-A180N1

Hãng sản xuất

Nagakawa

Model

Nagakawa NIS-A180N1

Công suất

2 Ngựa (2 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 60 – 80m3

Bảo hành

Chính hãng 02 năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

825

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

NIS-A240N1

Hãng sản xuất

Nagakawa

Model

Nagakawa NIS-A240N1

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 80 đến 100 mét khối

Bảo hành

Chính hãng 02 năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

820

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

NV C285Q

Hãng sản xuất

Nagakawa

Model

Nagakawa NV C285Q

Công suất

3 Ngựa (3 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích: 105-120m3

Bảo hành

Chính hãng 02 năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

830

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

NV C185Q

Hãng sản xuất

Nagakawa

Model

Nagakawa NV C185Q

Công suất

2 Ngựa (2 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 75 – 80m3

Bảo hành

Chính hãng 02 năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

NT-C2810

Hãng sản xuất

Nagakawa

Model

Nagakawa

Công suất

Nagakawa NT-C2810

Xuất xứ

3 Ngựa (3 HP)

Sử dụng

Việt Nam

Bảo hành

Cho phòng có thể tích: 105-120m3

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

NMT2-C506

Hãng sản xuất

Nagakawa

Model

Nagakawa NMT2-C506

Công suất

5,5 Ngựa (5,5 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 200-220m3

Bảo hành

Chính hãng 02 năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

846