Máy Lạnh Hãng

Giá bán: 12.900.000 vnđ

Mã sản phẩm

CVSR016

Hãng sản xuất

Carrier

Model

Carrier CVSR016

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 63 đến 72 mét khối

Bảo hành

01 năm

Giá bán

12.900.000 vnđ

Lượt xem

773

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

CUR024

Hãng sản xuất

Carrier

Model

CARRIER 38/42 CUR024

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 85 – 100m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 02 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

752

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

CUR018

Hãng sản xuất

Carrier

Model

CARRIER 38/42 CUR018

Công suất

2 Ngựa (2 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 75 – 80m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 02 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

721

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

CUR013

Hãng sản xuất

Carrier

Model

CARRIER 38/42 CUR013

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 45 – 60 m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 02 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

737

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

CUR010

Hãng sản xuất

Carrier

Model

CARRIER 38/42 CUR010

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 35 – 40m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 02 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

743

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

CVUR022

Hãng sản xuất

Carrier

Model

Carrier CVUR022

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 80 đến 100 mét khối

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 02 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

754

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

CVUR018

Hãng sản xuất

Carrier

Model

Carrier CVUR018

Công suất

2 Ngựa (2 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 60 đến 80 mét khối

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 02 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

1094

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

CVUR013

Hãng sản xuất

Carrier

Model

Carrier CVUR013

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 40 đến 60m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 02 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

1020

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

CVUR010

Hãng sản xuất

Carrier

Model

38/42 CVUR010

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 34 đến 40m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 02 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

983

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

24SKPX

Hãng sản xuất

Toshiba

Model

Toshiba RAS-24SKPX

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 80 đến 100 mét khối

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 02 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

773

Giá bán: 14.600.000 vnđ

Mã sản phẩm

18N3K-V

Hãng sản xuất

Toshiba

Model

TOSHIBA RAS-18N3K-V

Công suất

2 Ngựa (2 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 60 – 80m3

Bảo hành

01 năm

Giá bán

14.600.000 vnđ

Lượt xem

772

Giá bán: 10.300.000 vnđ

Mã sản phẩm

13N3K-V

Hãng sản xuất

Toshiba

Model

TOSHIBA RAS-13N3K-V

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 40 – 60m3

Bảo hành

12 THÁNG

Giá bán

10.300.000 vnđ

Lượt xem

753