Máy lạnh Dakin

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

FTXD35HVMV/RXD35HVMV

Hãng sản xuất

Daikin

Model

FTXD35HVMV/RXD35HVMV

Công suất

1.5 Hp - 2 chiều (11.900 Btu)

Xuất xứ

Nhật - Thái Lan

Sử dụng

Dàn lạnh: 800x195x283 mm - Dàn nóng: 765x285x550 mm

Bảo hành

12 tháng

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

940

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

FTKS60GVMV

Hãng sản xuất

Daikin

Model

Daikin FTKS60FVMV/RKS60GVMV

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 80m3 - 100m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

1023

Giá bán: 19.900.000 vnđ

Mã sản phẩm

FTKS50GVMV

Hãng sản xuất

Daikin

Model

Daikin FTKS50GVMV/RKS50GVMV

Công suất

2 Ngựa (2 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thề tích 60-80 m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén

Giá bán

19.900.000 vnđ

Lượt xem

962

Giá bán: 12.900.000 vnđ

Mã sản phẩm

FTKS35GVMV

Hãng sản xuất

Daikin

Model

Daikin FTKS35GVMV/RKS35GVMV

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 40 – 60m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén

Giá bán

12.900.000 vnđ

Lượt xem

957

Giá bán: 10.900.000 vnđ

Mã sản phẩm

FTKS25GVMV

Hãng sản xuất

Daikin

Model

Daikin FTKS25GVMA/RKS25GVMV

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Thai Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 35 – 40 m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén

Giá bán

10.900.000 vnđ

Lượt xem

1090

Giá bán: 23.800.000 vnđ

Mã sản phẩm

FTKD60HVM

Hãng sản xuất

Daikin

Model

Daikin FTKD60GVM/RKD60HVM

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 80 – 100m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén

Giá bán

23.800.000 vnđ

Lượt xem

933

Giá bán: 17.500.000 vnđ

Mã sản phẩm

FTKD50HVMV

Hãng sản xuất

Daikin

Model

Daikin FTKD50HVMV/RKD50HVMV

Công suất

2 Ngựa (2 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 40 – 60m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén

Giá bán

17.500.000 vnđ

Lượt xem

1075

Giá bán: 11.400.000 vnđ

Mã sản phẩm

FTKD35HVMV

Hãng sản xuất

Daikin

Model

Daikin FTKD35HVMV

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 40 – 60m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén

Giá bán

11.400.000 vnđ

Lượt xem

950

Giá bán: 9.600.000 vnđ

Mã sản phẩm

FTKD25HVMV

Hãng sản xuất

Daikin

Model

Daikin FTKD25GVM/RKD25HVMV

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 35 – 40m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén

Giá bán

9.600.000 vnđ

Lượt xem

1035

Giá bán: 18.500.000 vnđ

Mã sản phẩm

FTE60LV1V

Hãng sản xuất

Daikin

Model

Daikin FTE60LV1V

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 80-100m3.

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén

Giá bán

18.500.000 vnđ

Lượt xem

937

Giá bán: 13.500.000 vnđ

Mã sản phẩm

FTE50LV1V

Hãng sản xuất

Daikin

Model

Daikin FTE50LV1V

Công suất

2 Ngựa (2 HP)

Xuất xứ

Thai Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 60 – 80 m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén

Giá bán

13.500.000 vnđ

Lượt xem

1693

Giá bán: 8.800.000 vnđ

Mã sản phẩm

FTE35LV1V

Hãng sản xuất

Daikin

Model

Daikin FTE35LV1V

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 35 – 40 m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén

Giá bán

8.800.000 vnđ

Lượt xem

1539