2,5 Ngựa (2,5 HP)

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

MS-H24VC

Hãng sản xuất

Mitsubishi Electric

Model

Mitsubishi MS/MU-H24VC

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 80 đến 100 mét khối

Bảo hành

02 năm cho thiết bị + 05 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

FTKS60GVMV

Hãng sản xuất

Daikin

Model

Daikin FTKS60FVMV/RKS60GVMV

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 80m3 - 100m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

FTKD60HVM

Hãng sản xuất

Daikin

Model

Daikin FTKD60GVM/RKD60HVM

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 80 – 100m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

948

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

FTE60LV1V

Hãng sản xuất

Daikin

Model

Daikin FTE60LV1V

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 80-100m3.

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

850

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

KC24QKH

Hãng sản xuất

Panasonic

Model

Panasonic Cu/Cs-KC24QKH

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Malaysia

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 80m3 đến 100m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 07 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

1394

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

C24NKH

Hãng sản xuất

Panasonic

Model

PANASONIC CU/CS-C24NKH

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Malaysia

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 80 – 120m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 07 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

950

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

TS24QKH

Hãng sản xuất

Panasonic

Model

Panasonic Cu/CS-TS24QKH

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Malaysia

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 80m3 - 100m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 07 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

24SKPX

Hãng sản xuất

Toshiba

Model

Toshiba RAS-24SKPX

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 80 đến 100 mét khối

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 02 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

22SKCV

Hãng sản xuất

Toshiba

Model

Toshiba RAS-22SKCV

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 90 đến 100 m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 02 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

CSR024

Hãng sản xuất

Carrier

Model

Carrier CSR024

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 80 đến 100 mét khối.

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 02 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

CUR024

Hãng sản xuất

Carrier

Model

CARRIER 38/42 CUR024

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 85 – 100m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 02 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

CVUR022

Hãng sản xuất

Carrier

Model

Carrier CVUR022

Công suất

2,5 Ngựa (2,5 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 80 đến 100 mét khối

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 02 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0