1,5 Ngựa (1,5 HP)

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RU12-BN2/RC12-BNA

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH ÁP TRẦN RU12-BN2/RC12-BNA

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 75 – 80m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

677

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

APS/APO-120

Hãng sản xuất

Sumikura

Model

SUMIKURA APS/APO-120 Inverter

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP

Xuất xứ

Malaysia

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 60 - 65 m3

Bảo hành

02 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

651

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

NIS-A121N1

Hãng sản xuất

Nagakawa

Model

Nagakawa NIS-A121N1

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 40 đến 60m3

Bảo hành

02 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

717

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

NS-C12AK

Hãng sản xuất

Nagakawa

Model

Nagakawa NS-C12AK

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 40 đến 60m3

Bảo hành

02 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

724

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

AR12HV

Hãng sản xuất

Samsung

Model

Samsung AR12HV

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 40 đến 60m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 02 năm cho máy né

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

711

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

MSJ-12CR

Hãng sản xuất

Midea

Model

Midea MSJ-12CR

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Cho phòng có diện tích : 18 - 20 m² hay thể tích 55 - 60 m³ khí

Bảo hành

02 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

733

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

MSR-12CR

Hãng sản xuất

Midea

Model

MIDEA MSR-12CR

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Cho phòng có diện tích : 18 - 20 m² hay thể tích 55 - 60 m³ khí

Bảo hành

02 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

734

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RTV12BE4

Hãng sản xuất

Reetech

Model

Reetech RTV/RCV-12BE4

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 40 đến 60m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 04 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RT12DD

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH RT/RC-12DD

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 40 đến 60m3

Bảo hành

02 năm cho thiết bị + 05 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

X12MEW

Hãng sản xuất

Sharp

Model

Sharp AH/AU-X12MEW

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 40 đến 60m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

481

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

A12NEW

Hãng sản xuất

Sharp

Model

Sharp AH/AU-A12NEW

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 40 đến 60m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

503

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

K12AG

Hãng sản xuất

Sanyo

Model

Sanyo SAP-KC12AG

Công suất

1,5 Ngựa (1,5 HP

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích từ 40 đến 60m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

698