1 Ngựa (1 HP)

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

NS-C09AK

Hãng sản xuất

Nagakawa

Model

Nagakawa NS-C09AK

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 35 – 40m3

Bảo hành

02 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

770

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

AR09HV

Hãng sản xuất

Samsung

Model

SAMSUNG AR09HV

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 35 – 40m3

Bảo hành

01 năm cho thiết bị + 02 năm cho máy né

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

716

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

MSJ-09CR

Hãng sản xuất

Midea

Model

MIDEA MSJ-09CR

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Cho phòng có diện tích : 12 - 15 m² hay thể tích : 40 - 45 m³ khí

Bảo hành

02 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

737

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

MS11D1-09CR

Hãng sản xuất

Midea

Model

MIDEA MS11D1-09CR

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Cho phòng có diện tích : 12 - 15 m² hay thể tích : 40 - 45 m³ khí

Bảo hành

02 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

754

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RTV9BE4

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH RTV/RCV9-BE4

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 35 – 40m3

Bảo hành

02 năm cho thiết bị + 05 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

RT09DD

Hãng sản xuất

Reetech

Model

REETECH RT/RC-09DD

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 35 – 40m3

Bảo hành

02 năm cho thiết bị + 05 năm cho máy nén

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

X9MEW

Hãng sản xuất

Sharp

Model

Sharp AH/AU-X9MEW

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 35 – 40m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

717

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

A9PEW

Hãng sản xuất

Sharp

Model

Sharp AH/AU-A9PEW

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 35 – 40m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

788

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

K9AG

Hãng sản xuất

Sanyo

Model

Sanyo SAP-KC9AG

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 35 – 40m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

757

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

V10ENT

Hãng sản xuất

LG

Model

LG V10ENT

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 35 – 40m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

615

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

S09EN1

Hãng sản xuất

LG

Model

LG S09EN1

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Việt Nam

Sử dụng

Dùng cho phòng có thể tích 35 – 40m3

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

650

Giá bán: Liên hệ

Mã sản phẩm

SRK10YL-S

Hãng sản xuất

Mitsubishi Heavy

Model

Mitsubishi Heavy SRK10YL-S

Công suất

1 Ngựa (1 HP)

Xuất xứ

Thái Lan

Sử dụng

Cho phòng có diện tích : 12 - 15 m² hay thể tích : 40 - 45 m³ khí

Bảo hành

1 Năm

Giá bán

Liên hệ

Lượt xem

0